Ιατρείο:

Σεμιτέλου 7, Ιλίσια 11528 Αθήνα.

Τηλ. 211 4073765, κιν. 6974470372

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΡΚΑΔΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΙΣΤΟΥ,ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

Ιατρική Σχολή

Πανεπιστήμιο Cluz Napoca 1995-2001

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:

Ογκολογία θώρακος Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ YΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

05/2017 έως και σήμερα

Εργοσπιρομετρία και Πνευμονικές Λειτουργικές Δοκιμασίες

YΠΟΤΡΟΦΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

11/2014 -12/16

Υπεύθυνος Τμήματος Αποκατάστασης ΧΑΠ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

03/2006 -04/2017

Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνοής–Εργοσπιρομετρία

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗΝ 2Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

01/2012 – 05/2014

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗ 2Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

09/2009-12/2011

Καρκίνος Πνεύμονα και η Θεραπεία του

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

07/2009-12/2011

Εφημερεύων Ιατρός παθολογικού τομέα

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ

08/2007-06/2009

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ

10/2005-02/2006

Ειδικευόμενος ιατρός παθολογίας στο Ογκολογικότμήμα της Ά Παθολογικής κλινικής

ΟΠΛΙΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

02/2005-10/2005

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΤΕΠ)

01/12/2003-01/08/2004

01/9/2003-30/11/2003

Αγροτικός ιατρός στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του παθολογικού, χειρουργικού και καρδιολογικού τμήματος του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Medline-Pubmed) :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ 41 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑIKA ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2005-σήμερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ 34 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2005-σήμερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ 15 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑIKA KAI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2005-σήμερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επιστημονικός συνεργάτης στο εργαστήριο Ανατομίας, Ιστολογίας, Εμβρυολογίας του Νοσηλευτικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012.

3 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2009-2011-2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ: First Certificate In English

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Ζertificat

ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ