Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας

 • Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολή
 • Μέγιστος εκούσιος αερισμός MVV
 • Καμπύλη ροής-όγκου
 • Μέγιστη εισπνεόμενη πίεση αναπνευστικών μυών (MIP)
 • Μέγιστη εκπνεόμενη πίεση αναπνευστικών μυών (MEP)
 • Οξυμετρία
 • Προεγχειρητική εκτίμηση επάρκειας αναπνευστικής λειτουργίας

Ιατρείο Βρογχικού Άσθματος

 • Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας
 • Μέτρηση εκπνεόμενου κλασματικού μονοξειδίου του αζώτου (FeNO)
 • Παρακολούθηση και Θεραπεία

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

 • Έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας
 • Μέτρηση εκπνεόμενου κλασματικού μονοξειδίου του αζώτου (FeNO)
 • Έλεγχος της βαρύτητας της νόσου
 • Παρακολούθηση της οξυγόνωσης
 • Αντιμετώπιση παροξύνσεων

Ιατρείο διακοπής καπνίσματος

 • Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας
 • έτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα CO
 • κτίμηση Βαρύτητας Εθισμού στην Νικοτίνη (Ερωτηματολόγιο – Κλίμακα Fagerström)
 • ύγχρονη Φαρμακευτική και Υποστηρικτική Αγωγή
  Τακτική Παρακολούθηση

κλείστε ραντεβού μαζί μας για να κάνουμε τον αναπνευστικό έλεγχο